top of page

Digistä voimaa

Diakonissalaitos

Tein Digistä voimaa -kampanjan visuaaliset elementit: grafiikat, infograafit, valmennus- ja yritysvapaaehtoisuusmateriaalin taiton sekä somepostauspohjia.

Grafiikoissa toin esille Diakonissalaitoksen arvoja kuten yhteisöllisyyttä, joka tuo ihmisiä yhteen - siltoja, tikapuita, askelmerkkejä. Abstrakteja grafiikoita on helppo käyttää monissa erilaisissa materiaaleissa myös jatkossa.

Lisätietoa hankkeesta sekä materiaalit kokonaisuudessaan löydät Diakonissalaitoksen nettisivuilta.

Mock-up image by qeaql-studio on Freepik

bottom of page